دسترسی سریع دسترسی سریع

اعضا و همکاران ICT اعضا و همکاران ICT

 

دکتر رضا علیمردانی

رئیس مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری مکاترونیک

محل اخذ مدرک:  دانشگاه ایالتی آیووا ایالات متحده آمریکا

پست الکترونیک: لکترونیک: rmardani@ut.ac.ir

 

مهندس محمود میرنوجه ده سادات

معاون مرکز و مسئول پشتیبانی سخت افزار

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

محل اخذ مدرک

پست الکترونیک: ma.sadat@ut.ac.ir

 

مهندس یگانه مددی

مسئول واحد نرم افزار و وب

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد علوم کامپیوتر - سیستم های هوشمند  /  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک

محل اخذ مدرک:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)  /   دانشگاه تهران

پست الکترونیک: madadi@ut.ac.ir

 

مهندس مژگان رضاخانی

مسئول سرورها

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

محل اخذ مدرک: اخذ مدرک: دانشگاه تهران

پست الکترونیک : mrezakhani@ut.ac.ir

 

مهندس سمیه زارع

سرپرست سایت دانشجویی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

محل اخذ مدرک: دانشگاه پیام نور

پست الکترونیک:

 

مهندس مهدی صفایی

مسئول شبکه

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معماری سازمانی

محل اخذ مدرک:  موسسه آموزشی عالی مهرالبرز

پست الکترونیک:  msafaie@ut.ac.ir

 

مهندس مهوش فلاحی

مسئول سایت دختران

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

محل اخذ مدرک: دانشگاه نوا فلوریدا آمریکا

پست الکترونیک: mfalahi@ut.ac.ir

 

آقای علیرضا رهبر زارع

کارشناس سایت دانشجویی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پست الکترونیک:

 

آقای علی محمدبیگی

تکنسین مخابرات

آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم

محل اخذ مدرک:

پست الکترونیک: