ایستگاه پژوهشی سمنان ایستگاه پژوهشی سمنان

 

ایستگاه پژوهشی سمنان قدیمی ترین و با سابقه ترین ایستگاه در بین ایستگاههای اقماری مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران بوده که در سال 1356 در محل پارک جنگلی سوکان با وسعت 10 هکتار در شهرستان سمنان تأسیس گردیده و فعالیتهای پژوهشی خود را آغاز نموده است. این ایستگاه با داشتن امکاناتی نظیر مهمانسرای دانشجویی، خودروی بیابانی، کتابخانه، مجموعه کامل عکسهای هوایی ایران، مجموعه کامل نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی ایران، نقشه پوشش گیاهی استان سمنان و ... فعالیتهای پژوهشی خود را بصورت همکاری گسترده در اجراء طرحهای سفارش شده از سوی دستگاههای اجرایی استان سمنان، اجراء انواع طرحهای محول شده از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات بین المللی بیابان بصورت طرحهای پژوهشی نوع اول یا همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی دانشگاه تهران در سطح استان سمنان انجام می دهد. همچنین مهمانسرای این ایستگاه محل مناسبی جهت اسکان دانشجویان دانشگاه تهران است که بازدیدهای علمی و درسی یا محل اجرای پایان نامه آنها استان سمنان می باشد.همچنین این ایستگاه دارای 3 هکتار فضای سبز شامل باغ پسته، جنگل سوزنی برگ و درختان غیر مثمر در محوطة ایستگاه می باشد که از طریق یک چاه عمیق متعلق به ایستگاه با عمق 130 متر آبیاری می گردد.

 

برخی از طرحهای انجام یافته در این ایستگاه به شرح زیر می باشند: طرح شناسائی مناطق بیابانی از سکونت گاه های اطراف شهر ، طرح مطالعات اکولوژیک استان سمنان ، طرح فیتوشیمی گیاهان داروئی ، طرح بررسی سازگاری گز انگبین ، طرح بررسی های بوم شناختی منطقه حفاظت شده توران شاهرود و ارزیابی توان اکولوژیک منطقه ، مطالعه خاکهای حوزه آهوان سمنان- دامغان

 

آدرس: سمنان پارک جنگلی سوکان تلفن: 3326068-0231