ایستگاه پژوهشی کاشان ایستگاه پژوهشی کاشان

 

ایستگاه پژوهشی كاشان اولین ایستگاه اقماری مركز متبوعه می باشد كه در سال 1355 در كاشان شروع به كار نمود و از آن تاریخ تاكنون علاوه بر ارائه امكانات به محققین، پژوهشگران و دانشجویان اعزامی و راهنمایی آنها ده ها طرح تحقیقاتی نیز ارائه و اجرا نموده است. در سال 1367 زمینی به مساحت 2 هكتار از اراضی ملی تحویل ایستگاه شد و احداث ساختمانی به مساحت 600 متر مربع زیربنا در دو طبقه با اعتبار اولیه از استانداری اصفهان شروع گردید و سپس با اعتبارات دانشگاه و در نهایت معاونت تحقیقاتی وزارت كشاورزی ادامه و در پایان سال 1369 خاتمه یافت. ایستگاه در ابتدای سال 1370 در مكان فعلی مستقر و فعالیت های ستادی آن تاكنون ادامه داشته است. ساختمان ایستگاه كاشان دارای یك طبقه اداری و یك طبقه خوابگاه با امكانات رفاهی و سرویس دهی جهت محققین و پژوهشگران می باشد. خوابگاه مذكور ظرفیت استفاده 50 نفر دانشجو(وسیله نقلیه، نقشه های مختلف،GPS .....)و محقق را دارد. ساختمان اداری شامل اتاق محققین، هرباریوم، كتابخانه، انبار، سرویس بوده و مجهز به امكانات صحرایی و كارگاهی می باشد. ضمناً محوطه ایستگاه حدود یك هكتار فضای سبز دارد. هرباریوم ایستگاه پژوهشی كاشان دارای بیش از 3000 نمونه گیاه بوده كه تا به حال حدود 2000 نمونه شناسایی و طبقه بندی گردیده است. كتابخانه این ایستگاه حدود 1300 جلد كتاب، نشریه، مجلات علمی و پایان نامه های تحصیلی در موضوعات مختلف می باشد. برخی امكانات كارگاهی این ایستگاه مشتمل است بر: نقشه های توپوگرافی 1:1000000، 1:50000 و 1:250000 و 1:25000 كاشان و اكثر نواحی ایران ، عكس های هوایی 1:50000 و 1:40000 منطقه كاشان و اطراف ، دو دستگاه میز نور نقشه كشی و....

 

برخی از طرح های تحقیقاتی كه در منطقه كاشان و در ارتباط با مسائل منطقه ارائه و اجرا گردیده به شرح زیر است: فیتوشیمی گیاهان منطقه كاشان ، شناسایی گیاهان منطقه كاشان و ایجاد هرباریوم ایستگاه (فاز 1)، تهیه نقشه رستنی های كاشان ، بررسی سازگاری زعفران در منطقه كاشان ، مطالعه ژئوبوتانیكی حوزه چمرود كاشان ، مطالعه پلایای دریاچه نمك ، جمع آوری و شناسایی گیاهان منطقه كاشان و تكمیل هرباریوم ایستگاه (فاز 2) ، جمع آوری و شناسایی گیاهان منطقه آران و بیدگل ، بررسی فنولوژیك گیاهان مرتعی خارسوف و سوف بی خار در شنزارهای شهرستان آران و بیدگل ، جمع آوری، شناسایی و پراكنش 5 گونه دارویی-صنعتی در كاشان ، بررسی اتكولوژی گیاه دارویی دم گاوی در بیابان های كاشان ، مطالعه جغرافیای انسانی روستاهای حاشیه كویر شهرستان كاشان ، بررسی اكولوژیك گیاهان پده، گز و تاغ در مناطق بیابانی ایران ، بررسی پسته كاری در كاشان ، بررسی گیاهان شاخص در محدوده اقالیم تعریف شده آمبرژه (مطالعه موردی كاشان) و غیره.

 

آدرس: كاشان جاده نطنز نرسیده به دارالسلام جنب اداره هواشناسی تلفن: 4220043-0361