ایستگاه پژوهشی کرمان ایستگاه پژوهشی کرمان

 

این ایستگاه در سال 1369 تأسیس شد. برخی طرح های اجرا شده در آن به شرح زیر می‌باشند. جمع آوری و شناسایی گیاهان استان کرمان و تشکیل هرباریوم ، منشایابی و انتشار تپه های ماسه های شهرستان بم ، شناسایی رویشگاه های کنونی گیاهان دارویی و صنعتی کرمان و غیره. این ایستگاه در برگزاری همایش های ذیل با استانداری و اداره کل منابع طبیعی استان، همکاری داشته است: دومین همایش ملی بیابان زدایی و روشهای مختلف بیابان زدایی ، همایش ملی شناخت کویر لوت، همایش ملی تاغ و تاغ کاری در ایران. این ایستگاه به منظور گسترش خدمات تحقیقاتی، در حال پیگیری و دریافت قطعه زمینی به مساحت 663 متر مربع از مسکن شهرسازی است. همچنین، زمین 5 هکتاری از اداره منابع طبیعی استان کرمان براساس سند صلح و زمینی به مساحت 1750 متر مربع جهت احداث ساختمان مشترک مرکز تحقیقات بین المللی بیابان و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در حال پیگیری است.

 

آدرس: کرمان ضلع غربی پارک مطهری کوچه مسجد بلال پلاک 6 تلفن: 2512788-0341