ایستگاه پژوهشی کرمان ایستگاه پژوهشی کرمان

 

این ایستگاه در سال 1369 تأسیس شد. برخی طرح های اجرا شده در آن به شرح زیر می‌باشند. جمع آوری و شناسایی گیاهان استان كرمان و تشكیل هرباریوم ، منشایابی و انتشار تپه های ماسه های شهرستان بم ، شناسایی رویشگاه های كنونی گیاهان دارویی و صنعتی كرمان و غیره. این ایستگاه در برگزاری همایش های ذیل با استانداری و اداره كل منابع طبیعی استان، همكاری داشته است: دومین همایش ملی بیابان زدایی و روشهای مختلف بیابان زدایی ، همایش ملی شناخت كویر لوت، همایش ملی تاغ و تاغ كاری در ایران. این ایستگاه به منظور گسترش خدمات تحقیقاتی، در حال پیگیری و دریافت قطعه زمینی به مساحت 663 متر مربع از مسكن شهرسازی است. همچنین، زمین 5 هكتاری از اداره منابع طبیعی استان كرمان براساس سند صلح و زمینی به مساحت 1750 متر مربع جهت احداث ساختمان مشترك مركز تحقیقات بین المللی بیابان و موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران در حال پیگیری است.

 

آدرس: كرمان ضلع غربی پارك مطهری كوچه مسجد بلال پلاك 6 تلفن: 2512788-0341