دروس پردیس دروس پردیسنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 3,254 نتیجه
از 163
نام کد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
حسابداری و مدیریت مالی کسب و کار 7116061 2
اقدام برای رفتار پایدار 7116093 2
سازگاری با تغییر اقلیم 7102399 3
آموزش مستمر و بزرگسالان در کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116031 2
آموزش مستمر و بزرگسالان 7116027 2
اخلاق کشاورزی پیشرفته 7116024 2
فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته 7116102 2
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 7116078 2
طراحی سدهای خاکی پیشرفته 7102486 3
دینامیک سیالات پیشرفته 7102482 3
آبهای زیرزمینی پیشرفته 1 7102512 3
آبهای زیرزمینی پیشرفته 2 7102513 3
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 7116013 2
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 7109132 3
برنامه ریزی تولید پیشرفته (مدیریت تولید پیشرفته) 7109124 3
برنامه ریزی پیشرفته در آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116032 2
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 7116011 2
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 7116076 3
مهندسی رودخانه پیشرفته 7102493 3
آلودگی خاک و آب پیشرفته 7104308 2
نمایش 1 - 20 از 3,254 نتیجه
از 163