ساختار ساختار

 
دکتر سیدحسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32228016-026          فکس:  32228016-026
پست الکترونیکی:goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 

مهندس مجتبی میراب زاده اردکانی
معاون مالی و پشتیبانی
تخصص ‎‏زراعت و اصلاح نبات
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 32224511-026          فکس:  32224511-026
پست الکترونیکی: mirab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

 

دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - تولید گلخانه ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32220686-026          فکس:  32220686-026
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

 

دکتر محمدرضا نقوی
معاون پژوهش و فناوری
دکتری اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32220686-026          فکس:  32220686-026
پست الکترونیکی: mnaghavi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/naghavi.aspx

 

دکتر علی جعفری
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32222069-026          فکس:  32813501-026
پست الکترونیکی: jafarya@ut.ac.ir
صفحه شخصی: