سایت مرکزی کامپیوتر سایت مرکزی کامپیوتر

در سایت مرکزی دانشجویان می توانند در طول شبانه روز از امکانات مرکز شامل اینترنت، نرم افزارهای علمی، خدمات پرینت، استفاده نمایند. 

همچنین اساتید محترم می توانند برای کلاس های خود از مرکز آموزش مجهز به برد هوشمند در تدریس دروس خود بهره مند شوند.

در حال حاضر در این سایت تعداد 65 دستگاه رایانه در اختیار اساتید و دانشجویان عزیز قرار دارد.