معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

 
مهندس مجتبی میراب زاده اردکانی
معاون مالی و پشتیبانی
تخصص ‎‏زراعت و اصلاح نبات
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 32224511-026          فکس:  32224511-026
پست الکترونیکی: mirab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: