نحوه اتصال به شبکه اینترنت نحوه اتصال به شبکه اینترنت

همانطور که اطلاع دارید، دسترسی به اینترنت با سرعت بیشتر در دانشگاه تهران تنها از طریق یکی از سامانه‌های UTI  و یا Hotspot میسر می‌باشد.

راهنماهای مدیریت دسترسی به اینترنت

راهنمای استفاده از UTI

راهنمای استفاده از Hotspot

 

دسترسی به منابع علمی و سامانه‌های داخلی دانشگاه نظیر اتوماسیون اداری از خارج از شبکه دانشگاه تهران، از طریق سرویس UTVPN امکان پذیر می باشد، این سرویس با اکثر سیستم عامل‌های موجود سازگار می‌باشد.

راهنمای استفاده از UTVPN