اجرای فاز اول درختکاری

فاز اول پروژه کمربند سبز گل‌گهر به سیرجان که طراحی واجرای آن در قالب یک طرح کاربردی به کارفرمایی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان وبا مشاوره و نظارت مرکز تحقیقات بین المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با کاشت نهال در تاریخ ۰۳/‏۱۲/‏۱۳۹۶  به مرحله اجرا گذاشته شد. در این طرح که با حجم عملیات 26 کیلومتر مسیر رفت و برگشت در مسیر سیرجان به گل گهر(جاده سیرجان به شیراز) آغاز شده تعداد 24000 اصله نهال کاشت خواهد شد.