از عوامل اجرایی سومین مجمع ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی تجلیل شد

با حضور دکترمصطفی اویسی معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس از عوامل اجرایی سومین مجمع ملی اتحادیه های انجمن علمی دانشجویی علوم کشاورزی ومحیط زیست و مدرسه تابستانی بین المللی آموزش برای محیط زیست تجلیل شد
روز چهارشنبه یازدهم مهر97، تالار دانشجو پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شاهد تجلیل از دانشجویان فعال در برگزاری سومین مجمع ملی اتحادیه های انجمن علمی دانشجویی علوم کشاورزی و محیط زیست و مدرسه تابستانی بین‌المللی آموزش برای محیط ‌زیست بود.
دبیر سومین مجمع ملی گزارشی اجمالی در خصوص چگونگی برگزاری مجمع اعلام نمودند. ایشان از دانشجویان خواستند پویاتر از همیشه فعالیت های علمی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را ادامه دهند و از مسئولین درخواست  مساعدت نمودند تا با پشتیبانی آنان، از پتانسیل های موجود استفاده گردد.
دکتر مصطفی اویسی معاون دانشجویی وفرهنگی پردیس نیز در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات دانشجویان در برگزاری سومین مجمع ملی اتحادیه های علمی دانشجویی و مدرسه تابستانی، از انجمن های علمی خواستند باتوجه به فضای جامعه، بستری باشند برای فراهم آوردن محیطی شاد، فعال و پرتحرک در دانشگاهها.
در پایان مراسم، با اهداء لوح تقدیر و هدایا از عوامل اجرایی تجلیل شد.