از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس تجلیل شد

جشن تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه 96 در تالار اجتماعات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی برگزار شد. در این مراسم دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس با ابراز خرسندی از موفقیت های فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس در مجامع علمی کشور، ابراز امیدواری کردند این موفقیت ها ادامه دار و مستمر باشد تا افتخاری برای خانواده، پردیس و به تبع آن به جامعه باشند. ایشان موفقیت فرزندان را متاثر از سه عامل، همت و تلاش خود آنها، حمایت و همراهی والدین و توجه و توکل به خداوند بزرگ دانسته و به اهمیت توجه والدین به فرزندان اشاره کرده و گفتند: با توجه به گستردگی فضای دیجیتال و مجازی در جوامع بشری ومشغولیت های زندگی و گرفتاری های والدین، توجه بیشتر به فرزندان در محیط خانواده و اختصاص زمان و ایجاد ارتباط صمیمی با آنان را بسیار حائز اهمیت دانستند. . ایشان نیاز کشور به کار و تلاش را متاکد شده و بیان کردند: برای رسیدن به جامعه ایده ال و کشوری موفق باید همت و تلاش کنیم تا هم موجب پیشرفت کشور شویم و هم در مجامع علمی جهان تاثیرگذار باشیم. در ادامه مراسم از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس تجلیل شد.