از مقام آوران و ورزشکاران پردیس تجلیل شد

مراسم تجلیل از مقام آوران و ورزشکاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی روز یکشنبه بیست و هشتم خردادماه 96 در تالار دانشجو معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم که با شرکت رئیس پردیس، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت آموزشی، معاون اداره کل تربیت بدنی دانشگاه و مقام آوران جشنواره های مختلف ورزشی پردیس همراه بود، از مقام آوران جشنواره های مختلف ورزشی در رده های دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی تقدیر و تجلیل شد. در این مراسم، گزارشی از عملکرد تربیت بدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 95 ارائه شد.