نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسلاید شو صفحه اصلی

قدردانی معاون وزیر از عملکرد پردیس در مدیریت ایستگاه تحقیقاتی کوهین و خلاصه فعالیت ها و دستاوردهای حفاظت خاک و آب ایستگاه کوهین از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس تجلیل شد نشست اعضای هیات علمی پردیس با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر نجفی استاندار استان البرز