اطلاعیه بورس دکتری دانشگاه های هنگ کنگ

 

به استحضار می‌رساند، دانشگاه های هنگ کنگ نسبت به بورس دانشجویان دکتری برای سال 19-2018 اقدام می نماید. شایان ذکر است این بورس برای یک د وره سه ساله می باشد. آخرین مهلت برای ثبت نام اول دسامبر 2017 می باشد. بروشور و پوستر اطلاعات اولیه به پیوست می باشد. علاقمندان پس از مطالعه بروشورها جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.rgc.edu.hk/hkphd مراجعه نمایند و یا با ایمیل HKPF@ugc.edu.hk ​ در ارتباط باشند.

لینک های بروشور و پوستر:

  Poster: http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster2018-19HKPFS.pdf
Leaflet: http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2018-19HKPFS.pdf