اطلاعیه تمدید بازه ثبت نام نیمسال دوم 97-96

به اطلاع دانشجویان مجاز و شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 که موفق به انتخاب واحد در سیستم گلستان نشده اند، می رساند؛ ثبت نام دانشجویان مذکور در سیستم جامع تا روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 برای آخرین بار تمدید شد .