اطلاعیه فرصت تحقیقاتی موسسه آکادمیک آلمان

اطلاعیه مربوط به فرصتهای تحقیقاتی مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان

DAAD opportunities for young researchers, PhD candidates and niversity professorsِِِِ

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند:

/documents/35275366/46194519/InformationSeminar_IUST33.pdf