اطلاعیه لغو سخنرانی علمی در دانشکده منابع طبیعی

 

به استحضار می‌رساند سخنرانی علمی با موضوع 
Application of lysimeters from phytoremediation to groundwater lysimeters up to ecosystem functions in the soil-plant atmosphere by using EcoUnits

By: Dr. M. Seyfarth

UGT, Germany

 

که مقرر بود روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل تالار شهید مطهری دانشکده منابع طبیعی برگزار گردد به دلیل کسالت سخنران و لغو سفر ایشان به تاریخ دیگری موکول گردید.

Application of lysimeters from phytoremediation to groundwater lysimeters up to ecosystem functions in the soil-plant atmosphere by using EcoUnits

By: Dr. M. Seyfarth

UGT, Germany