اطلاعیه محاسبه سوابق پژوهشی در مصاحبه دکتری

پیرو اطلاعیه شماره ۳ آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ در خصوص بررسی مدارک معرفی شدگان مصاحبه آزمون دکتری در سایت سامانه آموزشی، با عنایت به مکاتبات پردیس / ‏دانشکده‬ ها و مراجعه داوطلبان در خصوص عدم بارگذاری سوابق پژوهشی و درخواست تعیین تکلیف وضعیت امتیازدهی، باطلاع می‌رساند براساس تصمیمات متخذه مقرر شد در صورتیکه لیست فعالیت‌ها در فرم رزومه و مشخصات فردی توسط داوطلب درج گردیده لیکن موفق به بارگذاری نشده است و مستندات به همکاران محترم بصورت دستی تحویل گردیده است، مدارک فوق بررسی و امتیاز دهی گردد.