اعلام تشکیل بنیاد حامیان مهندسی آبیاری و آبادانی

مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از تاسیس "بنیاد حامیان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران"  خبر داد. وی اظهار داشت: «هدف از تاسیس چنین بنیادی گرد هم آوردن خیرین، واقفین و کسانی که می‌توانند به‌صورت مادی، معنوی و فکری به رشد و توسعه و اعتلای هرچه بیشتر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران و نیز فراهم ساختن زمینه‌های شکوفایی استعداد و خلاقیت دانشجویان این گروه‌ میباشد. بنیاد فراهم کردن زمینه‌های تعامل و همکاری و نیز گردآوری و تأمین منابع و مدیریت آن به منظور تحقق اهداف زیر در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی را با سه محور فعالیت زیر وجهه همت خود قرار داده است.

1ـ کمک به ارتقاء، گسترش و روزآمدسازی امکانات، تجهیزات و فضاهای کالبدی گروه

2ـ اعطای کمک و جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد کوشا و واجد شرایط

3-کمک به گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی،کارآفرینی و ارتقا به سطح دانش فنی دانشجویان در تمام سطوح

اعضای هیات موسس پایه گذار و راه انداز بنیاد حامیان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران بترتیب حروف الفبا شامل افراد ذیل می باشد:

آقایان مهندس جهانگیر ا نصاری، دکتر علی خلیلی، مهندس محمد صادق جوادی، مهندس عباس دستمالچی، دکتر حسن رحیمی، مهندس سیدرحیم سجادی، مهندس محمدکاظم سیاهی، دکتر تیمورسهرابی، مهندس شمس کلاهی، مهندس حسن شنطیا، دکتر جواد فرهودی، مهندس عزت اله فرهادی هیکویی، مهندس عباس کشاورز و دکتر عبدالحسین هورفر

وی ضمن ابراز امیدواری از شکل‌گیری "کانون فارغ التحصیلان گروه" ، اظهار داشت: امیدواریم تشکیل این کانون نیز محمل و  حلقه اتصال دیگری برای ارتباط بیشتر دانش آموختگان با گروه مهندسی آبیاری و آبادانی باشد.