افتخار آفرینی دکتر زهرا امام جمعه باکسب اولین جایزه "زنان در علم"

دکتر زهرا امام جمعه، عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی و دکتر هاجر ابراهیم نجف‌آبادی، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران برنده اولین جایزه زنان در علم شدند. اولین دوره جایزه «زنان در علم»، در راستای شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تأثیرگذار در حوزه علم و هم‌چنین شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ مرداد با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در اولین دوره اعطای این جایزه که از ۱۶ زن محقق در گروه‌های علوم پایه – پزشکی، فنی – مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و هنر تقدیر به‌عمل آمد، دکتر زهرا امام جمعه، و دکتر هاجر ابراهیم نجف‌آبادی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران موفق به کسب این جایزه شدند.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کسب این افتخار را به سرکار خانم دکتر زهرا امام جمعه و جامعه دانشگاهی پردیس تبریک می گوید.