انتخاب عضو هیات علمی پردیس به عنوان بهترین داور مجله معتبر بین المللی

انجمن بین المللی مهندسی محیط آب و شالیزار International Society of Paddy and Water Environment Engineering  که در کشور ژاپن واقع است جایزه بهترین داورSATO Prize  مجله معتبر بین المللی Paddy and Water Environment در سال ۲۰۱۷ را به دکتر حامد ابراهیمیان عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اهدا کرد. این مجله بین المللی درانتشارات اسپرینگر  Springer چاپ می‌شود. مراسم اهدای جوایز بهترین مقاله و بهترین داور مجله در همایش بین‌المللی مدیریت و مهندسی آب در اراضی شالیزاری در نهم نوامبر سال ۲۰۱۷ در کشور تایوان برگزار شد.