انتشار طرح تحقیقاتی عضو هیات علمی پردیس در مجله Carbohydrate Polymers

 
نانوفناوری چرک کف دست را از اسکناس زدود
نانو ذراتی که مانع از حضور قارچ ها روی اسکناس می‌شوند
 محققان دانشگاه‌های تهران (دکتر مهدی جنوبی، عضو هیأت علمی گروه صنایع چوب و کاغذ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه گرگان با انجام یک طرح آزمایشگاهی، تأثیر حضور نانوذرات درون ساختار کاغذ اسکناس بر رشد و تکثیر قارچ‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
دکتر مهدی جنوبی محقق دانشگاه تهران با اشاره به توانایی بالقوه اسکناس در نگهداری و انتقال عوامل بیماری‌زا ازجمله باکتری‌ها و قارچ‌ها به انسان، در رابطه با ضرورت انجام این طرح و اهداف آن گفت: میزان و نوع آلودگی اسکناس، دو مساله حائز اهمیت است که برای هر مکان ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ به عنوان نمونه اسکناس‌های مورد استفاده در نانوایی، بیمارستان یا پایانه مسافربری به میزان و نوع باکتری‌های متفاوتی آلوده هستند، بنابراین در این تحقیق ابتدا به بررسی قارچ‌های موجود در اسکناس‌های مورد استفاده در چهار مکان مختلف پرداخته شده و سپس تأثیر حضور تکی و همزمان دو نانوماده بر رشد و تکثیر قارچ‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گفته این محقق نانوذرات ضدمیکروب مورد استفاده در این طرح منشأ طبیعی و نسبت به سایر افزودنی‌ها قیمت پایین‌تری دارند؛ همچنین به دلیل اینکه این افزودنی‌ها در مقیاس نانومتری استفاده شده‌اند، اثر ضدمیکروبی و ضدقارچی به مراتب بالاتری را از خود به نمایش گذاشته‌اند.
عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی افزود: در فاز اول این طرح به بررسی اسکناس‌های موجود در چهار مکان پرتردد از لحاظ حضور میزان و نوع گونه‌های قارچی پرداخته شد؛ نتایج نشان دادند که در چهار مکان نانوایی، قصابی، پایانه مسافربری و بیمارستان به ترتیب سه گونه قارچی آسپرژیلوس، آسپرژیلوس نایژر و پنی سیلیوم، گونه‌های عمده موجود در اسکناس‌های ردوبدل شده بودند. در فاز دوم نیز کاغذهای اسکناس به وسیله نانوکریستال‌های سلولز و نانوالیاف کیتوزان پوشش داده شد و سپس از منظر رشد و تکثیر قارچ مورد بررسی قرار گرفتند.
به گفته وی، نتایج به دست‌آمده حاکی از آن است که نانوکریستال‌های سلولزی اثر ضدقارچی مشخصی را روی قارچ موجود بر سطح اسکناس‌های موجود در محیط‌های بیمارستانی نداشتند اما با افزودن میزان ۶ درصد نانوالیاف کیتوزان، فعالیت ضدقارچی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد. همچنین می‌توان دریافت هرچند نانوکریستال‌های سلولز اثر ضدقارچی ندارند اما حضور آنها موجب بهبود پایداری و چسبندگی نانوالیاف کیتوزان و متعاقب آن بهبود عملکرد آنها خواهد شد.
محققانی از کشور کانادا و سوئد نیز از همکاران این طرح بوده‌اند.
این طرح با همکاری محققانی از کشورهای کانادا و سوئد اجرایی و نتایج آن در مجله Carbohydrate Polymers با ضریب تأثیر ۴.۸۱۱ منتشر شد.
 
لینک کامل خبر: /www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970127000394
 
https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/d1ccc962ffed44ada5d9831a24dae7d6 متن خبر: