انتشار مقاله دکتر امیر میرزادی گوهری

مقاله دکتر امیر میرزادی گوهری عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی  در مجله معتبر علمی  Nature Genetics با ضریب تأثیر ۵۹۵/‏۲۷ در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسید. اداره روابط عمومی پردیس این افتخار آفرینی را به جامعه دانشگاهی پردیس تبریک عرض می نماید.