اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی مشترک ایران و افغانستان

اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران 20و 21آبان 1397 مطابق با 11 و 12 نوامبر 2018 در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کهن‌ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران برگزار می‌گردد.  این کنفرانس مطابق به‌منظور بررسی و تجمیع یافته‌های پژوهشگران و محققان علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در حوزه ¬های مشترک دو کشور برگزارخواهد شد و یک رویداد علمی شایان توجه در سطح منطقه خواهد بود.محققان و پژوهشگران، دانشگاهیان فرهیخته و صاحب‌نظران می توانند آثار علمی پژوهشی خود را در هر یک از محورهای عنوان‌شده و یا سایر عناوین مرتبط از طریق پایگاه اینترنتی agriafir.ut.ac.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.