بارش برف بهاری، پردیس را سفید پوش کرد

در پی ورود توده هوای سرد به کشور که بارندگی‌های قابل توجهی به همراه داشته است، بامداد دوشنبه۲۷ فروردین97،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی سفید پوش شد.

در پی این بارش و سنگینی برف بر روی شاخه‌های پربرگ بهاری باعث شکستگی برخی از درختان پردیس شد. گزارش تصویری زیر گویای این رویداد نادر است.