بازبینی گونه‌های جنس Leptus

طرح پژوهشی با عنوان بازبینی گونه‌های جنس Leptus (Acari: Erythraeidae) ایران و جهان

مجری: علیرضا صبوری

توضیح دربارۀ ماهیت، ضرورت و ویژگی‌های فعالیت مورد نظر:

شناخت گونه‌های این جنس در ایران نمی‌تواند جدا از شناخت صحیح گونه‌های سایر نقاط جهان باشد. گونه‌های این جنس انگل آفات مختلف در مرحله لاروی و شکارگر آنها در مراحل پس‌لاروی هستند. بنابراین شناخت آنها برای استفاده در کنترل بیولوژیک بسیار ضروری و نخستین گام در اجرای پژوهش‌های بعدی محسوب می‌شود. گونه‌های مختلف مختلف پتانسیل‌های متفاوتی در کنترل بیولوژک دارند و بنابراین نخستین گام در استفاده از آنها شناخت دقیق آنهاست که در حال حاضر این امکان در ایران به علت اشتباه در توصیف‌های نمونه‌های تایپ موجود در خارج از کشور و آشفتگی به وجود آمده در سیستماتیک این کنه‌ها وجود ندارد. با توجه به وضعیت نابسامان و بیش از حد استفاده از آفتکش‌های شیمیایی توجه به رویکردهای دیگر از واجبات امروزی به شمار می‌رود. کنترل بیولوژیک در راستای تهیه غذای سالم در کشور از اولویت بالایی برخوردار است.