بازدید دانشجویان غیر ایرانی پردیس از کاشان

دانشجویان غیر ایرانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 96، طی اردوی یک روزه کاشان، از نیاسر، گلاب گیری و باغ فین و مکان‌های تاریخی و فرهنگی و موزه شهر کاشان بازدید کردند.