بازدید رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوئینزلند استرالیا از پردیس

پروفسور منزیس رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوئینزلند استرالیا روز شنبه نوزدهم خرداد ماه 97 با رییس و اعضای هیات رییسه و روسای دانشکده های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دیدار و گفتگو  کردند. دانشگاه کوئینزلند(University of Queensland) که به اختصار UQ  نامیده می‌شود، بزرگ‌ترین دانشگاه ایالت کوئینزلند کشور استرالیا است. این دانشگاه در سال ۱۹۰۹ در شهر بریزبین مرکز ایالت کوئینزلند تأسیس شد  و یکی از پنج دانشگاه پژوهشی بزرگ استرالیا است و از شهرت زیادی در زمینه تحقیقات کشاورزی و علوم زیستی برخوردار است. دانشگاه کوئینزلند پذیرای تعداد زیادی دانشجو بویژه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا است. این دانشگاه دارای مراکز پژوهشی متعددی است و با نهادهای محلی، ملی و بین‌المللی پژوهشی ارتباط تنگاتنگ دارد.. طرفین در طی این دیدار ضمن برشمردن امکانات و توانمندیهای موجود بر گسترش همکاریهای علمی در خصوص تبادل استاد و دانشجو- انجام پروژه های مشترک- برگزاری کارگاههای تخصصی و نیز همکاریهای سه جانبه با سایر سازمانهای بین المللی تاکید نمودند.رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوئینزلند همچنین از آزمایشگاههای گروه علوم خاک و نیز موزه پردیس بازدید نمودند.