بازدید رییس دانشگاه اندوکوزمائیس ترکیه از پردیس

پروفسور بیلگیچ رییس دانشگاه اندوکوزمائیس ترکیه روز شنبه دهم شهریورماه 97  به همراه معاون و کارشناس بین الملل آن دانشگاه با حضور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با مسئولان پردیس دیدار و گفتگو کردند. دانشگاه اندوکوزمائیس در شهر سامسون در شمال کشور ترکیه واقع شده  و شامل 16 دانشکده است و  در سال ۱۹75 تأسیس شده است.  طرفین در طی این دیدار ضمن تاکید بر امکانات و توانمندیهای موجود، بر گسترش همکاریهای علمی در خصوص امضای تفاهم نامه برای تبادل استاد و دانشجو تحت پروژه های مولانا و آراسموس- برگزاری کارگاههای تخصصی کوتاه مدت و نیز انجام پروژه های مشترک به توافق رسیدند. پروفسور بیلگیچ و هیات همراه  از آزمایشگاههای گروه علوم خاک و نیز موزه پردیس بازدید نمودند.