بازدید سفیر الجزایر از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

عبدالمنعم احریز سفیر کشور الجزایر در تهران به همراه رایزن فرهنگی سفارت الجزایر، روز یکشنبه یازدهم دی ماه 96 از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دیدار کردند. در این دیدار که در دفتر ریاست پردیس و با حضور هیات رئیسه پردیس برگزار شد دو طرف در خصوص راه های همکاری در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست گفتگو کردند. در این دیدار دکتر سید حسین گلدانساز رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به قابلیت ها و زیر ساخت های پردیس و وجود اعضای هیات علمی توانمند کشاورزی و منابع طبیعی در این مجموعه، ابراز امیدواری کردند که در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی می توان همکاری های خیلی خوبی انجام داد. پس از این دیدار، سفیر و رایزن فرهنگی الجزایر در تهران، از آزمایشگاه های گروه صنایع غذایی، موزه جانور شناسی و کاخ موزه سلیمانیه و همچنین از ایستگاه تحقیقاتی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید کردند.