بازدید هیاتی از دانشگاه مکله اتیوپی از پردیس

هیاتی متشکل از معاونین و مدیران دانشگاه مکله کشور اتیوپی روز سه شنبه بیستم تیرماه 96 از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دیدار و بازدید کردند. در این دیدار که در سالن شورای پردیس و به میزبانی ریاست پردیس برگزار شد دکتر مجتبی دلشاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس ضمن ارائه امکانات، پتانسیل ها و قابلیت های علمی، پژوهشی و اجرایی پردیس، برقراری ارتباط، توسعه روابط بین الملل و لزوم همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه های بین المللی را یکی از اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه ذکر کردند. در ادامه این دیدار هیات دانشگاه مکله اتیوپی نیز با معرفی دانشگاه خود از همکاری ها و ارتباط با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اعلام استقبال کردند. پس از این دیدار هیات دانشگاه مکله اتیوپی از زیرساخت ها و امکانات پردیس بازدید کردند.