بازدید هیات آکادمی علوم چین از پردیس

هیأتی متشکل از مدیران و استادان بخش تحقیقات آب و محیط زیست آکادمی علوم چین به همراه مدیران برخی شرکتهای مرتبط در روز دوشنبه بیست و چهارم مهرماه 96، با ریاست پردیس دیدار و گفتگوکردند. در ابتدای این جلسه، گزارشی از امکانات و فعالیت‌های علمی، بین المللی پردیس و نیز تمایل پردیس به گسترش هرچه بیشتر روابط با مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های چین ارائه شد. سپس هیأت چینی که متشکل از رئیس انستیتو – مدیر بخش فعالیت‌های بین الملل و چند تن از اعضای هیأت علمی آکادمی علوم چین بودند، ضمن ارائه مطالبی از وضعیت تحقیقات و پژوهش در آکادمی مذکور، زمینه‌های همکاری بین المللی دو و چند جانبه با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را با ریاست و هیات رئیسه پردیس و رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه های مرتبط به ویژه در خصوص همکاری برای پروژه‌های مشترک، حمایت از رساله‌های دکتری مشترک، تبادل استاد و دانشجو برای دوره‌های کوتاه مدت و راه اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیأت آکادمی علوم چین پس از بازدید از آزمایشگاه مرکزی پردیس، تفاهم نامه و اسناد تجهیزات آزمایشگاهی اهدایی به مرکز بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست پردیس را امضاء کردند.