بازه ثبت نام دروس تابستان

 

                                                                                   

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی

 

   به اطلاع می رساند بازه ثبت نام برای ثبت دروس تابستان (کارآموزی و عملیات کشاورزی و...) از تاریخ 97/4/3 لغایت 97/4/6 می باشد.لازم است دانشجویان در تاریخ ذکر شده جهت ثبت نام دروس تابستانی خود (عملیات کشاورزی،کارآموزی و...) به سامانه جامع آموزش مراجعه نمائید. بدیهی است تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و عواقب عدم ثبت نام به عهده دانشجویان خواهد بود.

                                                                                 اداره آموزش پردیس