برگزاری جشنواره فرهنگ در پردیس

اولین جشنواره فرهنگ و دومین نمایشگاه کسب و کار دانشجویی پردیس به همت کانون های فرهنگی و هنری، اجتماعی و دینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از بیست و دوم تا بیست و ششم اردیبهشت ماه 97 در پردیس برگزارشد. گفتنی است این جشنواره با هدف معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری کانون های فرهنگی دانشجویی پردیس، به نمایش در آوردن آثار تولیدی هنری و صنایع دستی دانشگاهیان، گسترش فرهنگ کارآفرینی با معرفی کسب و کارهای شرکت کنندگان و معرفی فرهنگ و آئین قومیت ها برگزارشد.