برگزاری دهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در پردیس

دهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه تهران به میزبانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز سه شنبه ششم شهریورماه 97 در سالن شورای پردیس برگزارشد. در این جلسه که با حضور دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی و اعضای شورای آموزشی دانشگاه تهران همراه بود مواردی از آئین نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.