برگزاری دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران

دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران روز شنبه یازدهم شهریور ماه 96 در مرکز همایش های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با برگزاری برنامه افتتاحیه و بمدت سه روز شروع بکار کرد. دکتر علیرضا صبوری دبیر علمی این کنگره، تعداد مقالات وصول شده را بالغ بر 200 مقاله از داخل و خارج از کشور عنوان کرد که بمدت سه روز و در قالب برنامه ریزی های انجام شده ارائه خواهند شد. در این کنگره مباحث مختلف پایه ای و کاربردی حشره شناسی در قالب سمپوزیوم های مختلف با شرکت تعدادی از محققان خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه و مونته نگرو مطرح می شود. دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هدف اصلی از برگزاری این کنگره علمی را کاهش مصرف سموم شیمیایی و استفاده از روش های بیولوژیک و غیرشیمیایی با استفاده از حشرات مفید دانست. رئیس پردیس، در حاشیه دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران گفت: یکی از فعالیت های اصلی در گیاه پزشکی کشور تولید محصول سالم و محصول ارگانیک است. وی اظهارداشت: برای رسیدن به این هدف بایستی استفاده از سموم شیمیایی برای دفع آفات درمحصولات کشاورزی اعم از باغات، مزارع و گلخانه ها را کم کرده و روش های غیر شیمیایی کنترل آفات را ترویج کنیم. به گفته دکتر حسین گلدانساز، بهترین این روش ها استفاده از حشرات مفید برای کنترل آفات است، به این معنا که از حشره مفید علیه آفات در مزارع کشاورزی و باغ ها استفاده کنیم که چنین روشی در دنیا مرسوم شده است. رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: کاربردی شدن این تحقیقات در عرصه های کشاورزی نیاز به حمایت های معنوی که همان مهم شمردن این موضوع توسط مسئولین و سیاست گذاران و حمایت مادی دارد زیرا این تحقیقات هزینه های زیادی می طلبد و باید تامین شود. وی گفت: هم اکنون تعداد حشرات مفید شناسایی شده در کشور بسیار زیاد است به طوریکه برای استفاده از آنان در سطح مزارع و باغات مشکلی وجود ندارد که نیاز به پرورش آنان است و به همین منظور در سال های گذشته انجمن تولیدکنندگان عوامل بیولوژیک در کشور شکل گرفته است. وی افزود: این انجمن توسط بخش خصوصی و دانشجویان فارغ التحصیل از رشته های مختلف کشاورزی، محلی را به نام انسکتاریوم برای پرورش این حشرات راه اندازی کرده اند و به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی می فروشند که بخشی از هزینه آن را دولت و بخشی را کشاورزان پرداخت می کنند.