برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد پردیس

همزمان با سراسر کشور، جمعی از دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی و وابستگان درجه یک آنان در برنامه اعتکاف (ویژه بانوان) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شرکت کردند. در این برنامه با هدف فارغ و تهی ساختن دل از اشتغالات دنیوی و تسلیم کردن نفس در مقابل خداوند سبحان و مناجات با خالق بی همتا، که از بیست و دوم تا بیست و چهارم فروردین ماه 1396 برگزار شد تعداد 142 نفر از خواهران شرکت داشتند. شایان ذکر است شرکت کنندگان در هنگام ورود به اعتکاف با بسته های فرهنگی و توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس مورد استقبال قرار گرفتند و پس از سه روز راز و نیاز با خالق یکتا، روز پنجشنبه بیست و چهارم فروردین با بدرقه مسئولین به آغوش گرم خانواده برگشتند. گفتنی است دکتر سید حسین گلدانساز ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور در مراسم معنوی اعتکاف از وضعیت معتکفین بازدید و برای معتکفین قبولی عبادات و راز و نیاز آنان را از خداوند متعال خواستار شدند.