برگزاری کنفرانس ملی حفاظت از ماهیان بوم زاد اکوسیستم های آبهای داخلی ایران

دکتر سهیل ایگدری دانشیار گروه مهندسی شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ازبرگزاری کنفرانس ملی حفاظت از ماهیان بوم زاد اکوسیستم های آبهای داخلی ایران در اواخر آذرماه 97 خبرداد. دکتر سهیل ایگدری بعنوان دبیرعلمی این کنفرانس با اشاره به اهمیت و لزوم حفظ کیفیت آب رودخانه ها گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد آلودگی رودخانه ها توسط فعالیت های انسانی هستیم که آلودگی های صنعتی، کشاورزی، زندگی شهری، آلودگی گرمایی، فاضلاب‌های شهری و صنعتی و ضایعات رادیو اکتیو از آن جمله  فعالیت ها هستند که منجر به کاهش ملموس جمعیت آبزیان شده است.

دکتر سهیل ایگدری زمان برگزاری این کنفرانس را 28 آذرماه سال جاری در تالار حضرت امام خمینی (ره)  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران عنوان کرد و از همکاری گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی و انجمن ماهی شناسی ایران در برگزاری این رویداد علمی خبر داد.

نایب رئیس انجمن ماهی شناسی ایران، برگزاری دو پنل تخصصی با موضوع تنوع زیستی ، ماهیان غیر بومی و همچنین یک پنل عمومی با رویکرد زیست شناسی و جغرافیای ماهیان را از برنامه های این کنفرانس عنوان کردند.

به گفته دکتر سهیل ایگدری پذیرش مقالات در این کنفرانس تا 21 آذرماه ادامه دارد و پس از تاریخ قید شده مقالات بررسی و داوری خواهد شد .