برگزیدگان ۳۲مین دوره مسابقات قرآنی دانشگاه

لیست برگزیدگان قرآنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در ۳۲ مین دوره مسابقات قرآنی دانشگاه 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

رشته

گروه

1

ابولقاسم زارع

اول

تحقیق

کارکنان

2

شهریار آزاد بخت

سوم

تحقیق

کارکنان

3

فرحناز ابراهیمی

اول

ترتیل

کارکنان

4

شهریار آزاد بخت

دوم

اذان

کارکنان

5

مجتبی خوش سخن

دوم

اذان

فرزند کارمند

6

محمدحسین بهمن

اول

تحقیق

دانشجو

7

مجتبی خوش سخن

دوم

تحقیق

فرزند کارمند

8

امیر حسین مهربانی

پنجم

تحقیق

دانشجو

9

حبیب الله حسینی

پنجم

ترجمه و تفسیر

دانشجو