بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۶ تا ۹ شهریور

 

بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۶ تا ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ با تلاش ۶ انجمن علمی کشور و دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این کنگره از ساعت ۸:۳۰ صبح شنبه ۶ شهریور در سالن اجتماعات امام خمینی برگزار می شود.