تسلیت به ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

متأسفانه با خبر شدیم، جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز، ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در غم از دست دادن والده گرامیشان به سوگ نشسته‌اند، بدین وسیله مصیبت وارده را از طرف اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان به ایشان تسلیت عرض نموده و غفران و رحمت الهی را برای آن مرحومه مسئلت داریم. مجلس ختمی به همین مناسبت در روز یکشنبه ۲۱/‏۳/‏۹۶‬ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳ در مسجد امام علی (ع) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار خواهد شد. همچنین مجلس ختمی از طرف دانشگاه تهران در روز دوشنبه۲۲/‏۳/‏۹۶‬ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳ در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.