تشییع پیکرشهید شاهدی، فرزند همکاربازنشسته پردیس

شهید قاسم شاهدی علی آبادی فرزند محمود شاهدی از همکاران گرامی و بازنشسته گروه آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درسال 1361در منطقه سومار و درعملیات مسلم بن عقیل به شهادت رسید و جزء شهدای مفقودالاثر بود که به تازگی پیکر مطهر این شهید بزرگوار تفحص شده است. پیکر مطهر شهید قاسم شاهدی  روز جمعه بیست و ششم آبانماه 96 با حضور مردم شهید پرور شهر کرج از میدان شهداء تا آستان مقدس امامزاده حسن (ع) تشییع شد. روحش شاد و یادش گرامی باد