تکریم و معارفه مدیر امور مالی پردیس برگزارشد

جلسه تکریم و معارفه مدیر امور مالی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز چهارشنبه بیست و نهم شهریورماه 96 با حضور دکتر ناصر مطیعی مدیر کل امور مالی دانشگاه و مهندس مجتبی میراب زاده معاون اداری و مالی پردیس برگزارشد. در این جلسه از زحمات محمد جواد مشهدی مدیر قبلی امورمالی پردیس قدردانی شد و مهندس مهدی مهرپور بعنوان مدیر امور مالی پردیس معرفی شد.