تکریم و معارفه مسئول نهاد رهبری در پردیس برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس روز چهارشنبه هجدهم مهرماه 97 با حضور ریاست، مسئولین و تعدادی از اعضای هیات علمی و کارکنان پردیس و همچنین مسئول نهاد رهبری دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس در سخنانی ضمن با اهمیت خواندن فعالیت های فرهنگی مخصوصا در دانشگاهها، جایگاه نهاد رهبری در دانشگاه ها را بسیار با اهمیت ، ارزشمند و مغتنم برشمردند. ایشان یکی از بهترین محورهای فعالیت ها و انجام کار را تمسک و توجه به قانون و قانون مداری برشمردند و گفتند: با رعایت قانون و توجه به آن از اختلاف نظرها و تفاوت ها کاسته خواهد شد. رئیس پردیس اززحمات حاج آقا سید جواد موسوی در زمان تصدی معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس قدردانی کرده و اخلاق نیکو و خوش خلقی و رفتار مناسب حاج آقا موسوی با دانشجویان، اساتید و کارکنان را از خصائص ایشان نام بردند و برای حاج آقا مهدی هدایتی بعنوان معاون جدید نهاد رهبری در پردیس آرزوی توفیق کردند. در ادامه جلسه، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمد مهدی کرمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه تهران هم در سخنانی فعالیت های نهاد را بسیار وسیع خواندند وگفتند: امیدوارم معاون جدید نهاد رهبری پردیس با ارتباط بیشتر با اساتید و تشکلهای دانشجویی و همفکری و هم اندیشی بیشتر و با راه اندازی دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان بتواند با تکیه بر نقطه نظرات نخبگان و اساتید پاسخگوی انتظارات از نهاد رهبری باشد. ایشان بررسی و مطالعه مزیت های نسبی بالا و نقاط کمتر اهمیت داده شده را بسیار حائز اهمیت خواندند و استفاده از پتاسیل ها و تواناییهای افراد مختلف بخصوص استفاده از نقطه نظرات تشکل های دانشجویی و حمایت،تقویت و شکل دهی هرچه بیشتر آنان را از برنامه های پیش رو برشمردند.  در ادامه جلسه حاج آقا سید جواد موسوی معاون پیشین نهاد و حاج آقا مهدی هدایتی معاون جدید نهاد رهبری در پردیس گزارشی ازفعالیت های صورت گرفته و برنامه های هدف گذاری شده را ارائه نمودند.در پایان جلسه، احکام معاون پیشین و فعلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، قرآئت و تقدیم شد.