جایزه یونسکودرخصوص آموزش برای توسعه پایدار

سازمان یونسکو با همکاری دولت ژاپن در خصوص آموزش برای توسعه پایدار50هزار دلار جایزه به افراد و موسسانی که تحقیقات ارزنده ای برای توسعه پایدار داشته باشند اعطا می نماید. علاقمندان می توانند با تکمیل فرم پیوست در لینک زیر مدارک خود را در قالب Word حداکثر تا 20 فروردین 1397 به کمیسیون ملی یونسکو ارسال نمایند.

/documents/35275366/46194519/7568016-attachment-1_%281%29.jpg?t=1520752108114

/documents/35275366/46194519/7568016-attachment-1_%281%29%20%281%29.pdf