جلسه تقدیر از نیروهای خدماتی پردیس برگزارشد

به همت اداره پشتیبانی و امور فنی پردیس، جلسه تقدیر از نیروهای خدماتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضوردکتر سید حسین گلدانسازرئیس پردیس، دکتر علیرضا طلایی معاون اداری و مالی، دکتر مصطفی اویسی معاون دانشجوئی و فرهنگی و مهندس سید سعادت موسوی رئیس اداره پشتیبانی و فنی پردیس و تعدادی از مدیران واحدهای پردیس، روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه 97 برگزارشد. در ابتدای جلسه، مهندس سید سعادت موسوی مدیر اداره پشتیبانی و امور فنی پردیس ضمن قدردانی از زحمات کارکنان خدماتی، توان افزایی و آموزش کارکنان خدماتی را از برنامه های مهم برشمردند و گفتند: در ماه های گذشته سعی کردیم با برپایی کلاس ها و سمینارهای آموزشی برای کارکنان خدماتی پردیس، مهارت و تخصص این نیروها را به نقطه مطلوب برسانیم. مهندس موسوی به کمبود نیروهای خدماتی پردیس در سالهای آتی اشاره کرده و گفتند: با توجه به جابجایی تعدادی از نیروهای خدماتی و همچنین سابقه بالا وسن بازنشستگی تعدادی دیگر از همکاران خدماتی در سالهای اخیر، انتظار می رود تا هیات رئیسه پردیس تدابیر لازم را اندیشیده باشند. در ادامه جلسه دکتر علیرضا طلایی حسنلویی معاون اداری و مالی پردیس هم در سخنانی رعایت بهداشت در محیط کار را بسیار با اهمیت خواندند و مسئولیت حساس و با اهمیت نیروهای خدماتی را متذکر شدند. دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس هم ضمن تشکر از زحمات وعملکرد نیروهای خدماتی به اهمیت و جایگاه کار، مسئولیت و شرح وظایف نیروهای خدماتی اشاره کرده و گفتند: بدون شک اهمیت فعالیت نیروهای خدماتی و حفظ شان و منزلت کار آنان برای مسئولین پردیس مهم بوده و هست و ما تلاش می کنیم تا با ایجاد سازکارهای منطقی و قانونی بتوانیم قدردان زحمات آنان باشیم. در این جلسه تعدادی از همکاران خدماتی پردیس مسائل و مشکلات خود را با ریاست و هیات رئیسه پردیس در میان گذاشتند. در ادامه جلسه از پانزده نفر نیروهای خدماتی که در ارزیابی صورت گرفته بیشترین نمره را کسب کرده بودند، تجلیل شد.