جلسه مشترک ریاست پردیس با فعالان بخش خصوصی

جلسه مشترک ریاست پردیس با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و تعداد کثیری از فعالان بخش خصوصی استان البرز، روز سه شنبه بیستم تیرماه 96 در سالن شورای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزارشد. در این جلسه که با شرکت بیش از یکصدوده ده نفر از فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی و منابع طبیع استان البرز همراه بود، دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اهداف برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران و ایجاد دانشگاه کارآفرین گفتند: یکی از اهداف سه گانه دانشگاه تهران، توجه به کارآفرینی و حل مشکلات جامعه است که پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، اهتمام ویژه ای به این موضوع دارد. دکتر گلدانساز به ارتباط فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مهمتر از همه به جایگاه بخش خصوصی فعال این عرصه اشاره کردند و تاکید کردند که امیدواریم این ارتباط و همکاری بیشتر و بهتر از گذشته شود تا دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در سایه همان ارتباط و همکاری ها با پتانسیل و توانمندی بخش های خصوصی تولید و مسائل و راهکارهای ایجاد کارآفرینی آشنا شوند. در این جلسه مهندس شمس آذر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز ضمن تقدیر از ایده ریاست پردیس مبنی بر برگزاری چنین جلسه ای، ابراز امیدواری کردند تا با تشکیل این جلسات و ایجاد ارتباط های مستمر بین تولید کنندگان بخش خصوصی و دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، این ارتباطات و همکاری ها جنبه کاربردی پیدا کرده و دانشجویان این رشته ها در جریان کم و کیف فعالیت های بخش خصوصی تولیدی کشاورزی و منابع طبیعی قرار بگیرند و  این ارتباط ها منجر به ایجاد خلاقیت، ایده و تاسیس شرکت ها و کارگاه های تولیدی و کارآفرینی گردد. در ادامه جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی کشاورزی و منابع طبیعی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.