حضور ریاست دانشگاه در جلسه شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 96 با حضور دکتر محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران، در محل سالن شورای پردیس برگزار شد. در ابتدای جلسه، اعضاء هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به بیان دیدگاه ها و مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی پرداختند و نکته نظرات خود را جهت بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه  ارائه نمودند. در ادامه جلسه، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، ضمن گرامیداشت هفته معلم و اعیاد شعبانیه، نظرات ارزشمند اعضای هیات علمی پردیس را از روی دلسوزی و سازنده توصیف کرده و گفتند: بدون شک این نکته نظرات نوید آن را می دهد که دانشگاه زنده و بالنده و پرسشگر است و دنبال بهبود شرایط می باشد. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، بسیاری از مشکلات موجود در سطح ملی، جامعه و دانشگاه ها را ناشی از تفکر ناصحیح و نامطلوب خواندند و گفتند: آنچه که فضای سبز، جنگل ، آب و شرایط محیطی را امن می کند تفکر درست و حساب شده است و اگر تفکر مطلوب باشد هر روزه شاهد نابودی باغ و مزارع و جنگل ها نخواهیم بود که متاسفانه امروزه در کشور ما اولویت با خودرو بوده و هرجا که خودرو هست بایستی مسیرش باز و مهیا شود که این تفکر ، تفکر نامطلوب و ناصحیح است. در ادامه جلسه، دکتر محمود نیلی احمد آبادی ریاست دانشگاه تهران، در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی ، نکاتی را بیان فرمودند.