حضور پر رنگ دانشگاهیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محکوم نمودن فتنه کور نفاق استان البرز

اساتید، دانشجویان و کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه 96 با حضور در راهپیمایی مردمی محکوم نمودن فتنه کور نفاق در استان البرز، ضمن بیعت مجدد با رهبری معظم انقلاب و ارزش های اسلامی، اتحاد و پایبندی دانشگاهیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند. دانشگاهیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم پر افتخار دانشگاه تهران و با شعار دانشگاه بیدار است از فتنه گر بیزار است، انزجار خود را از آشوبگران و دشمنان اسلام اعلام داشتند.